Aktivitete

Prezantimet në Prishtinë, Tiranë, Berlin, Londër, Pejë she Shkodër