Shëtitja

Robert Walser, Shëtitja, Roman

Robert Walser
Shëtitja
Roman

Novelë

Autori: Robert Walser

Përktheu nga gjermanishtja: Feride Berisha

Viti i botimit: 2015
Faqe: 80
ISBN: 978-9951-613-21-7