Norbert Mappes-Niediek

Norbert Mappes-NiediekNorbert Mappes-Niediek u lind në 1953. Jeton që prej vitit 1992 në Shtajermark si korrespondent i lirë për Austrinë dhe Evropën Juglindore. Në vitet 1994-1995 ai ka qenë Këshilltar i të Ngarkuarit të OKB për ish-Jugosllavinë, Yasushi Akashi. Ai shkruan ndër të tjera për gazetat Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung, NRC Handelsblad (Rotterdam). Ka publikuar edhe libra tjera në gjermanisht: „Austria. Vështrime në një vend të huaj“, „Mafia e Ballkanit. Shtete në duart e krimit – Një rrezik për Evropën“, „Gracka etnike. Konflikti ballkanik dhe çka mund të mësojë Evropa prej tij“ dhe „Kroacia. Një portret i vendit“.

Librat:

Romët e varfër, magjupt e këqij