Björn Larsson

Björn Larsson (1953) është shkrimtar suedez. Suksesin e tij të parë ndërkombëtar e mbërriti me këtë roman që po sjellim sot në shqip, botuar së pari në Suedi në vitin 1995. Përveç tij ka shkruar „Unaza kelte” 1992, „Ëndrra buzë detit” 1997, „Ëndrra e filologut” 2008, „Poetë të vdekur nuk shkruajnë romane me dedektivë” 2010, etj. Aktualisht është profesor i letërsisë frënge në Universitetin e Lundit.

Librat:
Long John Silver