Shqiptar Oseku

Shqiptar Oseku u lind me 1970 në Gjakovë, ku e kreu gjimnazin. Shkollimi i lartë ishte i ndaluar nga pushteti i asaj kohe. U arratis në Suedi më 1989. Kreu studimet e larta në Universitetin
Shtetëror të Stokholmit, dega punë sociale. Punon si terapist në Stokholm, merret me përkthime dhe letërsi.

Librat:

Requiem për një dashuri