Tri vjet jo njeri

Hans Fallada, Tri vjet jo njeri, Prishtinë: Shtëpia Botuese PA, 2013Tregime

Autori: Hans Fallada

Përktheu nga gjermanishtja: Feride Berisha

Viti i botimit: 2013
Faqe: 125
ISBN: 978-9951-613-07-1
> Amazon

Të përjetuara, të dëgjuara dhe të trilluara

Kaq mbresëlënës, haptazi dhe kaq sugjestionues, si në asnjë tekst tjetër letrar, rrëfen Fallada për varësinë e një morfinisti: euforinë e dehjes dhe katastrofën pas saj, përjetime që ai i njihte nga përvoja personale. Në dy tregimet e para gjejmë elemente nga biografia e tij, e ndarë në tri periudha: në kohën e varësisë nga morfina, pastaj nga alkooli dhe kohën e qëndrimit në burg. Gjithashtu, vend të madh në tregimet e tjera zë edhe familja e para se gjithash, përvoja me fëmijët e tij.

Titulli i botimit në gjermanisht: Sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein
Botimi i librit u përkrah nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës

Krejt në jetën time përfundon në një libër.

Hans Fallada