• 111
  • 222

Shtëpia Botuese PA – Feride Berisha – Rruga Rifat Berisha 9/21 – Prishtinë, 10 000 Kosovë
info@pa-ks.com      +49 157 379 350 32 (Viber/Whatsapp)           http://pa-ks.com

Botimet e reja

Björn Larsson: Long John Silver
Milot Rama
: E në shqip të hesht
Panait Istrati: Kira Kiralina
Ágota Kristóf: Fletorja e madhe
Fernando Pessoa: Libri i shqetësimit nga Bernardo Soares
Robert Walser: Shëtitja
edhe …